Contacte

Incubatorul de Inovare IT4BA „Information Technologies for Business Applications” este creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), fiind gestionat ca Administrator de către Academia de Studii Economice din Moldova
  • bd. Bănulescu-Bodoni 59,
    MD-2005 Chisinau,
    Republica Moldova
  • +373 (69) 224 000
  • +373 (22) 225 239
  • office@it4ba.md
  • www.it4ba.md

Formă de contact